Bạn muốn dừng sử dụng app hẹn hò Fika?
Hướng dẫn vô hiệu hoá tài khoản

 Nếu bạn chưa thử app hẹn hò Fika, tải ngay bên dưới

BƯỚC 1
Đăng nhập vào app Fika

Để tự xoá được tài khoản, trước tiên bạn cần đăng nhập vào app Fika thành công

BƯỚC 2
Tìm mục tài khoản

Vào trang Thiết lập -> Chọn mục Tài khoản

BƯỚC 3
Thực hiện vô hiệu hoá hoặc xoá tài khoản

Bạn sẽ có 2 sự lựa chọn: Vô hiệu hoá hoặc xoá vĩnh viễn tài khoản.

  • Bằng cách vô hiệu hoá tài khoản của bản thân, hồ sơ của bạn sẽ không được hiện lên phần Khám phá của người dùng khác, cũng như trong tính năng Chiếc hộp bí mật và mọi người sẽ không thể trò chuyện với bạn. Các matchcủa bạn sẽ tạm thời bị hủy cho đến khi bạn trở lại.
  • Bằng cách xóa tài khoản của mình, bạn sẽ mất tất cả lịch sử, match và cuộc trò chuyện của mình. Hành động này là vĩnh viễn và không thể được đảo ngược, vì vậy Fika không khuyến khích người dùng thực hiện thao tác này.
BƯỚC 4
Lựa chọn lý do vô hiệu hoá/xoá tài khoản

Cải thiện trải nghiệm của bạn bằng cách cho Fika biết lý do vì sao bạn muốn vô hiệu hoá tài khoản và tiếp tục nhấn nút “Vô hiệu hoá tài khoản”

BƯỚC 5
Nếu bạn muốn quay trở lại và sử dụng Fika

Bạn luôn có thể quay trở lại và sử dụng Fika bằng cách lập lại tài khoản mới hoặc kích hoạt lại tài khoản cũ. Tất cả tài khoản mới đều phải được xác minh lại để đảm bảo tính xác thực.

Tải ứng dụng

Tải Fika để kết bạn, làm quen và trò chuyện với người mới chuẩn gu