Nơi tình yêu bắt đầu

Chúng mình muốn chia sẻ những câu chuyện tình yêu có thể truyền cảm hứng cho bạn để tạo nên những mối quan hệ thực sự và có ý nghĩa.

Ngày nay, các ứng dụng hẹn hò hiện đại tập trung vào khả năng tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng với hàng nghìn người, làm cho người dùng không tập trung tạo dựng những mối quan hệ chất lượng. Mọi người cảm thấy được “thưởng” khi quẹt like, thu thập các match, và ít đầu tư hơn vào việc thực sự hiểu một người. Đây là điều Fika muốn thay đổi.

Fika hoàn toàn tập trung vào việc kết nối 2 người, và chúng tôi tự hào chia sẻ những câu chuyện tình yêu đầy ý nghĩa và cảm xúc này:

“Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó.” Người thật lòng sẽ gặp người thật lòng 😎🎉